Skip to content back to nav
 
 

Kommunal snerydning

Vinterveje_2010.jpg

Egedal Kommune rydder sne og salter efter en prioriteret liste, som fremgår af kommunens Vinterregulativ.

Egedal Kommune er forpligtet til at rydde sne og salte udvalgte veje i kommunen. Saltningen og snerydningen foretages efter en prioriteret liste, hvor hovedvægten lægges på veje og stier, der anvendes af flest mennesker. Eksempelvis prioriteres snerydningen og saltningen på overordnede veje, der har afgørende betydning for gennemkørende og kollektiv trafik. 

Snerydning og saltning foretages efter en plan, der er besluttet af Teknik- og Miljøudvalget og godkendt af Nordsjællands Politi. Planen fremgår af Vinterregulativet, og baseres på en opdeling af veje og stier i forskellige klasser. Du kan læse mere om baggrunden for opdelingen af kommunens veje og stier i Vinterregulativet.

Anmeld manglende snerydning

Selvom kommunen har prioriteret arbejdet med snerydningen og saltningen, kan der ikke ryddes og saltes på alle de udvalgte veje og stier på samme tid.  

Kommunen vil selvfølgelig gøre det yderste for, at trafikken kan afvikles på bedste måde, selvom der kommer is og sne. Til gengæld håber kommunen, at du vil have tålmodighed, hvis vejret bliver rigtig slemt.

Støder du alligevel på veje eller stier, hvor kommunen burde have været ude og rydde eller salte, er du velkommen til at kontakte os på TIP-Egedal på telefon 7259 9800 eller pr. mail vej@egekom.dk.

Planlagte veje og stier der ryddes

Som udgangspunkt saltes og ryddes følgende veje og stier

  • Vintervejklasse A
  • Vintervejklasse B
  • Vinterstiklasse E

På nedenstående kort kan du se de forskellige veje og stier, der ryddes i kommunen.

 

 

Selvbetjening