Skip to content back to nav
 
 

Parkering og tomgang

Lastbil.jpg

Egedal Kommune har bestemmelser for parkering i tættere bebyggede områder, samt et tomgangsregulativ for hele kommunen.

Herunder kan du læse mere om parkering i tættere bebyggede områder og tomgangsregulativ for hele kommunen.

Parkeringsbekendtgørelse

I Egedal Kommune er der parkeringsbegrænsninger inden for tættere bebyggede områder, herunder særlige bestemmelser for store køretøjer.

Hvis der på pladser, veje og gader er afmærkede p-båse, må parkering ikke ske uden for disse.

Lastbiler, vogntog, busser og påhængskøretøjer m.v. må ikke parkeres i bymæssig bebyggelse i mere end tre timer.

Der er udvalgt seks steder i kommunen hvor store køretøjer kan parkeres.

Se parkeringsbekendtgørelsen og kortet her.

Tomgangsregulativ

Der er vedtaget et Tomgangsregulativ for hele kommunen. Det betyder, at du højst må holde stille med motoren gående i højest et minut. Ved afisning og afdugning af ruder tillades dog to minutter.

Bestemmelserne finder ikke anvendelse, så længe motorkøretøjet befinder sig i en trafikkø.

Se selve tomgangsregulativet her.