Skip to content back to nav
 
 

Private fællesveje

villavej

Bor du på en privat fællesvej er du forpligtet til at holde vejen i god og forsvarlig stand.

Bor du på en privat fællesvej er du forpligtet til at vedligeholde din del af vejen. 

Er du i tvivl om din vej er kommunal eller privat, kan du slå din vej op på Egedalskortet og få svar, ved at klikke laget "privat og offentlig vej" til under menupunktet "Veje og stier".

Regler for ansøgning om overkørsler og råden over vejareal gælder for private fællesveje i byzone, såvel som for offentlige veje. Det kan du læse mere om i højre side.

Snerydning og renholdelse

Som grundejer ved privat fællesvej, skal du renholde den del af fortovet, rabatten og vejareal, der ligger ud for din ejendom. Den del af vejarealet du er ansvarlig for, er vejstykket ud for din ejendom frem til vejmidten, hvis du har en genbo ellers hele vejens bredde. Det er også de områder, du skal rydde sne og salte/gruse på ved vintertid.