Skip to content back to nav
 
 

Tilladelse til indkørsler

villavej

Har du behov for at etablere eller ændre dine indkørselsforhold - midlertidigt eller permanent - skal du søge kommunen om tilladelse.

Hvis du har behov for at etablere en indkørsel eller ændre dine indkørselsforhold midlertidigt eller permanent, skal du søge tilladelse hos kommunen. Gælder din ansøgning en indkørsel til Frederikssundsvej eller Roskildevej (A6), skal du dog søge tilladelse hos Vejdirektoratet, da disse veje er statsveje.

Sådan søger du om tilladelse til en indkørsel

Ansøgningen skal som minimum indeholde

  • Placering af indkørsel (indtegnet på et kort)
  • Bredden på indkørsel
  • Begrundelse for indkørslen 
  • Periode for ønsket indkørsel, hvis du ønsker at etablere en midlertidig indkørsel.

Ved ønskede ændringer af indkørslen skal du indsende ovenstående oplysninger for eksisterende og ønskede forhold og sende det til Center for Teknik og Miljø.