Skip to content back to nav
 
 

Fleksjob

Billede af arbejdsgruppemøde

Fleksjob er en mulighed for ansættelse, hvis man på grund af nedsat arbejdsevne ikke kan varetage et arbejde på almindelige vilkår.

Fleksjob er en stilling på særlige vilkår, til mennesker der ikke er fyldt 65 år, og som på grund af fysisk, psykiske eller sociale årsager har en varig begrænsning i arbejdsevnen.

Arbejdsgiver

Med fleksjobordningen kan det bedre betale sig for din virksomhed at ansætte personer i et fleksjob - også selv om de kun kan arbejde få timer om ugen. Som arbejdsgiver udbetaler du løn for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et tilskud til lønnen fra kommunen. Det er normalt den kommune, hvor den ansatte bor, der tildeler fleksjobbet, og det er også den kommune der har en løbende dialog med dig som arbejdsgiver og den ansatte.

Fleksjob - også i din virksomhed

Du har gode muligheder for at ansætte en eller flere medarbejdere i et fleksjob, inden for stort set alle fag og brancher. Fleksjob kan give din virksomhed mulighed for at ansætte eller beholde en faglig kompetent medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen. Med en fleksjobansættelse signalerer virksomheden social ansvarlighed og skaber tryghed i egen organisation. Fleksjob bevilges for en 5 årig periode. Når de 5 år er gået, skal kommunen vurdere, om medarbejderen fortsat har ret til et fleksjob.

Særlige hensyn

Medarbejdere i fleksjob har ikke deres fulde arbejdsevne, og det kan derfor være nødvendigt, at der tages specielle hensyn. Det kan være nedsat arbejdstid, mulighed for flere pauser eller helt at kunne undgå bestemte arbejdsopgaver. Medarbejderne er ellers ansat på samme vilkår som de øvrige medarbejdere.

Få råd og vejledning før, under og efter ansættelsen

Det er ikke sværere at have ansatte med funktionsnedsættelser end alle andre lønmodtagere. Hos kommunen er der gode råd at hente, lige fra hjælp til de administrative forberedelser før ansættelsen, til rådgivning om de forskellige økonomiske støtteordninger under ansættelsen, herunder mulighederne for at få dækket ekstraudgifter.

Gode råd

Der er 5 gode råd til at fastholde eller ansætte en medarbejder i fleksjob:

  • Lav klare aftaler arbejdsgiver og medarbejder imellem, og følg op på dem
  • Sørg for en grundig introduktion i fleksjobbet
  • Orienter kollegaerne om muligheder og begrænsninger for fleksjobberen
  • Overvej om det er nødvendigt at tilknytte en mentor til fleksjobberen
  • Brug jobcenteret som aktiv sparringspartner i hele processen

Book et uforpligtende møde med en fleksjobambassadør - kontakt Jobcenteret!

 

Læs også ...