Skip to content back to nav
 
 

Hjælp integrationsborgere ind på arbejdsmarkedet

Billede af brikker der bliver lagt

Godt tilbud fra staten til at hjælpe integrationsborgere ind på arbejdsmarkedet!
Regeringen har lavet et nyt tiltag for at hjælpe integrationsborgere ind på arbejdsmarkedet, ordningen kaldes IntegrationsGrundUddannelse (IGU).

Ordningen består i, at I som virksomhed ansætter en borger på en fuldtids 2-årig kontrakt til særdeles favorable vilkår.
Virksomheden betaler løn på EGU-niveau (ca. 11-13.000 kr. pr. måned).
Der er en obligatorisk individuelt tilrettet 20 ugers uddannelse af borgeren over de 2 år, hvor virksomheden ingen lønudgift har. Bonusordning efter 6 og 24 måneder.

Er I interesseret i at hjælpe en integrationsborger ind på arbejdsmarkedet, eller føler I et socialt ansvar, så kontakt en virksomhedskonsulent på integrationsområdet virksomhedskonsulenter@egekom.dk (skriv IGU i emnelinjen).

Læs mere om ordningen i højre side under "læs også.."