Skip to content back to nav
 
 

Fastholdelse af medarbejdere

Billede af arbejdsgruppemøde

Jobcenteret kan vejlede dig, hvis du har en medarbejder, der er syg og er væk fra arbejdet i længere tid.

Hvis du har en medarbejder, der er sygemeldt i længere tid kan Jobcenteret vejlede dig om, hvordan du kan fastholde medarbejderen i din virksomhed.

Ønsker du at fastholde din medarbejder?

Du kan ved en effektiv fastholdelsesindsats øge sandsynligheden for, at en medarbejder bibeholder kontakten til arbejdspladsen igennem et sygdomsforløb. Derved øger din virksomhed muligheden for at fastholde medarbejderen.

Derfor er det vigtigt at I gennem samarbejde, tidligt i sygdomsforløbet prøver at finde en løsning, så medarbejdere kan få hjælp til at vende tilbage til arbejdspladsen.

Målet er, at medarbejderen hurtigst muligt vender tilbage til sit arbejde, eventuelt med nogle justeringer i medarbejderens hidtidige arbejdsopgaver eller på nedsat tid.

Delvis raskmelding

En delvis raskmelding kan være løsningen, og den sygemeldte kan vende forsigtigt tilbage for derefter at trappe op i takt med, at man bliver helt rask. Dette kan være en fordel for både virksomhed og medarbejderen.

Andre redskaber

Der er forskellige redskaber som du kan benytte til fastholdelse medarbejdere. Redskaberne findes på  CABI- Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats  - fastholdelse af medarbejderne.