Skip to content back to nav
 
 

Refusion ved sygdom

Dagpengerefusion er refusion af udbetalt løn til en medarbejder under fravær i forbindelse med sygdom, barsel eller adoption.

Dagpengerefusionen svarer til de dagpenge, som den ansatte ville være berettiget til at få udbetalt fra Kommunen , hvis arbejdsgiveren ikke udbetalte løn underfraværet.

Pr. 1 september 2011 blev det obligatorisk at benytte NemRefusion. Virksomheder og selvstændige kan derfor kun få refusion eller indberette sygefravær, ved at benytte NemRefusion.

Hvis din medarbejder er syg

Lønmodtagere som ikke får udbetalt fuld løn under sygdom under sygdom, har ret til sygedagpenge. Det gælder dog kun for medarbejdere der har været ansa i virksomheden i mindst otte uger og har haft mindst 74 timers beskæftigelse.

Som hovedreglen er at du som arbejdsgiver skal betale sygedagpenge de første 21 sygedage. Hvis du udbetaler sygedagpenge længere, har du som arbejdsgiver ret til at få dagpengerefusion fra din medarbejders bopælskommune.

Hvis du har medarbejdere med en langvarig eller kronisk lidelse, der medfører mere end 10 fraværsdage på et år, kan du som arbejdsgiver benytte muligheden for en § 56 aftale, og få dagpengerefusion fra første sygedag.

Fristen for anmeldelse af sygefraværet og anmodning om refusion er fire uger fra 1. fraværsdag.

Forlængelse af § 56 aftale

Ved ansøgning om forlængelse af § 56 aftale, skal medarbejder og arbejdsgiver igen udfylde Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager (DP 211) og der oplyse fraværsperioder som skyldes den lidelse som aftalen er lavet på.

 

Selvbetjening