Skip to content back to nav
 
 

Vidste du - om integrationsborgere

Billede af brikker der bliver lagt

Vidste du, at din virksomhed gennem IntegrationsGrundUddannelse (IGU) kan hjælpe en integrationsborger ind på arbejdsmarkedet?

Nyhed skrevet af Jane Mortensen|29-08-2017

Regeringen har lavet et nyt tiltag for at hjælpe integrationsborgere ind på arbejdsmarkedet, ordningen kaldes Integrations-GrundUddannelse (IGU). Ordningen består i, at I som virksomhed ansætter en borger på en fuldtids 2-årig kontrakt til særdeles favorable vilkår.

Virksomheden betaler løn på EGU-niveau (ca. 11-13.000 kr. pr. måned).
Der er en obligatorisk individuelt tilrettet 20 ugers uddannelse af borgeren over de 2 år, hvor virksomheden ingen lønudgift har. Bonusordning efter 6 og 24 måneder.

Er I interesseret i, at vide mere om ordningen, så kan I læse mere her: eller kontakte en  af Jobcentrets virksomhedskonsulenter på mail: virksomhedskonsulenter@egekom.dk