Skip to content back to nav
 
 

Erhvervsmæssig afbrænding af halm på landbrugsejendomme

Mark bliver høstet5.jpg

Afbrænding af halm og lignende fra landbruget og industrien, må kun foretages i overensstemmelse med de af Miljøministeriet udarbejdede bestemmelser herom

Afbrændingen kræver ikke tilladelse, men skal meddeles til brandmyndigheden og overholde følgende bestemmelser:

Afbrænding skal ske i en afstand af mindst:

  1. 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning).
  2. 30 m fra brændbare markafgrøder.
  3. 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen.
  4. 100 m fra bygninger med let antændeligt tag.
  5. 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer.
  6. 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Ved afbrænding af halmstakke og større bunker affald fra landbruget og industrien skal de i nr. 1 og 2, nævnte afstande være mindst 100 m.

I vindens retning fordobles de nævnte afstande.

Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for halm m.v. og derefter pløjet. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af brandbælte undlades.

Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning og skal være under konstant tilsyn af en myndig person. Tilsynspligten gælder indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.
 
Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag senest 1 time efter solnedgang.

Inden afbrændingen påbegyndes skal brandvæsenet og politiet informeres om afbrændingen.

Brandvæsenet kan inden for åbningstiden kontaktes på tlf. 4737 6100 eller mail beredskab@fbbr.dk.

Nordsjællands Politi kan kontaktes på tlf. 114 eller mail nsj@politi.dk.