Skip to content back to nav
 
 

Sirenevarsling

Sirenevarsling

Når der ved større ulykker og katastrofer er en akut fare for skader på mennesker eller ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende elektroniske sirenevarslingssystem.

I disse tilfælde kan politiet beslutte at varsle med sirenerne. Samtidig sendes en beredskabsmeddelelse til DR og TV2. Politiet kan varsle over hele landet samtidig eller starte sirenerne enkeltvis og dermed kun varsle i berørte områder.

Sirenen lyder - hvad skal du gøre?

Når sirenen lyder, skal man gå inden døre og lytte til DR eller TV2. Det er en god ide at sikre sig, at alle omkringstående har forstået varslingssignalet. Se side om sirenevarsling hos Beredskabsstyrelsen.

DR og TV2 vil i varslingssituationen bringe meddelelser om, hvad der sker og hvad man skal gøre. Meddelelserne vil komme fra politiet eller andre myndigheder.

Varslingssignalerne:

Varsling om "fare" sker ved at sirenerne afgiver et særligt lydsignal. Signalet om fare består af én lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Lyden kommer i alt fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.

Signal om "fare"

Sirenevarslingssystemet vil også blive brugt, når faren er overstået. Systemet vil afgive et andet signal, som betyder at faren er forbi. Lydsignalet er én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder. Når signalet om "faren er forbi" har lydt, kan man igen gå udendørs

Signal om "faren er forbi"

Lyt til varslingssirenerne
Her kan du lytte til de 2 varslingssignaler fra sirenerne.

Signalet for "fare"

Signalet for "faren er forbi"

Afprøvning af sirenerne

Sirenerne afprøves hver nat uden lyd, men en gang om året - den første onsdag i maj - demonstreres de med fuld lyd.
Prøvesignalerne afgives kl. 12:00 ("Gå inden døre"), kl. 12:04 ("Gå inden døre") og kl. 12:08 ("Faren er forbi").