Skip to content back to nav
 
 

Byggesager som skal anmeldes

Billede af en tommestok

Visse byggearbejder kan godkendes efter anmeldelse til kommunen, andre byggerier kræver en byggetilladelse.

 Du skal blandt andet ansøge/anmelde dit byggeri i forbindelse med

  • Nyopførelse/ tilbygning til carporte, udhuse, garager, overdækkede terrasser m.m. på højst 50 m² samlet areal.(avls- og driftbygninger, industri- og lagerbygninger og øvrige bebyggelse)

  • Vindmøller i landzone

  • Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser

  • Antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske kommunikationsnet

  • Satellitantenner med en diameter på over 1 m

  • Nedrivning af etagebyggeri, avl- og driftbygninger, industri- og lagerbygninger og erhvervsbyggeri

Husk at listen ikke er fyldestgørende, og at der kan være andre typer, som du skal ansøge/anmelde.

Sagsbehandlingen

Sagsbehandlingstiden for et fyldestgørende projekt er to uger fra den dag, ansøgningen er modtaget i kommunen. 

Husk dog at sagsbehandlingstiden forlænges, hvis byggearbejdet f.eks. kræver en dispensation. 

Hvis arbejdet ikke opfylder byggeretten (se bygningsreglementet kap. 2.) kræver det altid en byggetilladelse.

 

 

 

Læs også ...