Skip to content back to nav
 
 

Renovering og ombygning

billede af byggematerialer

Der kan være mange gode grunde til at foretage en renovering og ombygning af en ejendom, og det er ikke altid, at det kræver en tilladelse.

Hvis du ønsker at ombygge eller renovere en enkelt erhvervsenhed på under 150 m², og ombygningen ikke medfører ændringer i de bærende konstruktioner eller flugtvejsforhold og etagearealet ikke udvides, kan du igangsætte renoveringen eller ombygningen uden at søge om tilladelse.

Husk der kan være særlige regler i lokalplan, kommuneplan eller tinglysning, som byggeriet skal overholde.

Skal du ombygge i en erhvervsenhed på over 150 m² kræver det altid byggetilladelse. Du kan læse mere under Tilbygninger.

Der er også undtagelser fra krav om byggetilladelse ved enkeltstående ombygninger i traditionel kontorbyggeri og ombygning af en enkelt boligenhed i en etageejendom. Du kan læse mere i Bygningsreglementet kapitel 1 om, hvilke arbejder der kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse.