Skip to content back to nav
 
 

Ejendomme til salg

Kong Svend Park

Egedal Kommune udbyder løbende ejendomme og grunde til salg. Det er såvel tomme byggegrunde, som eksisterende ejendomme, der skal have et nyt liv.

Egedal Kommune er underlagt reglerne om udbud af kommunale ejendomme. Det betyder, at salg af byggejord og ejendomme skal ske efter offentligt udbud.

Du kan holde dig orienteret om kommende udbud og salg ved at tilmelde dig vores særlige nyhedsbrev for ejendomssalg. Nyhedsbrevet er målrettet virksomheder og det professionelle ejendomsmarked (Ikke salg af parcelhusgrunde til private). Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Aktuelle udbud:

Aktuelt udbyder Egedal Kommune følgende grunde og ejendomme:

  • Kong Svends Park - Smørum - til erhvervsformål
  • Dyvelåsen i Smørum - 59 parcelhusgrunde til individuelle købere 
  • Hede Enge 29 - tidligere skovbørnehave 

I menuen til venstre kan du finde henvisning til det enkelte udbud. Udbuddet af grundene i Dyvelåsen finder du her.

Kommende udbud:

Vi forventer at følgende grunde og ejendomme bliver sat til salg:

  • Ryttergården - Smørumnedre - til boligformål  (2018)
  • Storparcel 90 - Stenløse Syd - til boligformål  (2018)
  • Værebro Erhvervsområde - ny etape - til erhvervsformål (2018)

Herudover vil der løbende blive udbudt storparceller i Egedal By til bolig- og erhvervsformål samt parceller i Kong Svends Park til erhvervsformål.

Interesserede i de nævnte ejendomme er altid velkommen til at kontakte os.