Skip to content back to nav
 
 

Udbud af Hede Enge 29

Hede Enge 29

Egedal Kommune genudbyder nu den tidligere skovbørnehave til salg. Ejendommen er omfattet af lokalplan 010302. Interesserede bør derfor gøre sig bekendt med vilkårene.

Nu genudbydes den tidligere skovbørnehave på Hede Enge til salg. Ejendommen er omfattet af lokalplan 010302, der begrænser anvendelsesmulighederne. Interesserede bør derfor gøre sig bekendt med vilkårene. Bemærk specielt, at der skal indsendes ansøgning om landzonetilladelse til den påtænkte anvendelse samtidig med afgivelse af tilbud.

Der er tale om en usædvanlig ejendommen, velbeliggende lige op til Vestskoven. Ejendommen udbydes til en vejledende pris på 1.900.000 kr. og uden frist for afgivelse af tilbud. 

Fakta om ejendommen:

Ejendommen, matr. nr. 27b, Ledøje By, Ledøje, er beliggende Hede Enge 29, 2765 Smørum. Ejendommen er på 36.6002, hvoraf vej udgør 1.490 m2. Køber gøres særligt opmærksom på, at ejendommen er noteret som landbrugsejendom i tingbogen. Landbrugspligten forudsættes aflyst, når der er opnået landzonetilladelse.

På ejendommen er opført 3 bygninger med et samlet areal på 278 m2. Bygningerne har tidligere været anvendt som skovbørnehave for Egedal Kommune.

Salgsvilkår med bilag kan hentes her:

Spørgsmål til udbuddet sendes til CEI-Jura@egekom.dk

Nærværende udbud er offentliggjort den 10. oktober 2018.