Skip to content back to nav
 
 

Udbud af A2/20

Storparcel A2_20

Velbeliggende storparcel i Egedal By med mulighed for både butikker og boliger udbydes nu.

Ejendommen, parcel A2/20 i Egedal By, udbydes til salg. Parcellen er beliggende over for Egedal Rådhus og med Føtex som nabo, og er på i alt 7.186 m2. Se oversigtskort over området i menuen til højre.

Butikker og boliger

På denne særlige beliggenhed ønsker Egedal Kommune etableret en café, udvalgsvarebutikker og privat service, der sammen med Føtex kan skabe et mindre butikstorv og føre liv til byområdet sammen med den tilhørende boligbebyggelse. På den baggrund er der indgået en aftale med en udvikler, der har udarbejdet et skitseprojekt til grunden. Køber forpligtes til at realisere skitseprojektet. 

Projektet rummer i alt 11.700 m2 bebyggelse, fordelt med 1.700 m2 butikker og service og 10.000 m2 boliger. Byrådet har vedtaget, at køber har mulighed for at opføre op til 100 almene boliger på ejendommen.

Udvikler har en forkøbsret til ejendommen til højest tilbudte pris.

Parkering

I skitseprojektet er det forudsat, at de parkeringspladser, der er nødvendige til byggeriet, opføres i sammenhæng med det parkeringshus, der opføres nord for Føtex i 2019. Det sker i henhold til en forpligtende aftale med Egedal Kommune.

Spørgemøde og tilbudsfrist

Der afholdes spørgemøde om udbuddet den 23. maj 2018 kl. 13 på Egedal Rådhus. Tilmelding til spørgemødet sker til henrik.wolfhagen@egekom.dk. Interesserede opfordres til at indsende spørgsmål på forhånd.

Dagorden til spørgemødet kan du finde her. Der er ikke indsendt spørgsmål.

Frist for afgivelse af tilbud er den 21. juni 2018, kl. 12:00.

Salgsvilkår med bilag kan hentes her:

Henvendelse om udbudsmaterialet kan ske til cei-jura@egekom.dk.

Nærværende udbud er offentliggjort den 30. april 2018