Skip to content back to nav
 
 

Udbud af Kong Svends Park

Kong Svends Park - Oticon

Egedal Kommune udbyder 92.600 m² erhvervsgrunde i et af hovedstadsområdets mest attraktive erhvervsområder blot 20 kilometer fra Københavns Centrum og med fine trafikforbindelser.

Erhvervsområdet er beliggende Kongebakken i Smørum.

Der er gangsti til Kildedal S-tog station (Linie C).

Området har via Tværvej direkte forbindelse til det storkøbenhavnske motorvejsnet. Tværvej løber ud i Frederikssundsvej ved Kildedal Station. 

Kong Svends Park ligger højt placeret i landskabet, og fra de enkelte bebyggelser kan skabes en fin udsigt over det omgivende morænelandskab.

De udbudte grunde i etape 1 er omfattet af lokalplan 052801 for Erhvervs- og institutionsområdet Kong Svends Park ved Smørumnedre.

Fakta om ejendommen:

Det udbudte område består af matriklerne 2l, 3dp, 3fe, 13bø og 13 bx, Smørumnedre By, Smørum. I alt på 92.600 m2.

Området er i henhold til gældende lokalplan udlagt til erhvervsformål, institutioner og offentlige formål. Byggerier i området skal fremstå præsentable, dvs. kun i mindre grad produktion og oplag.

Grunde kan udstykkes i minimum 10.000 m2 størrelse. Planudvalget har den 11. september 2014 besluttet at der kan gives dispensation for grunde ned til 3.000 m2. Dette skal dog ske efter en særlig plan.

Om udbuddet:

Ejendommene udbydes uden tilbudsfrist.

Har du spørgsmål i forbindelse med udbuddet er du velkommen til at kontakte:

Cand. jur. Mette Clemmensen
Center for Ejendomme og Intern Service
7259 6230 

eller

Projektleder for byudvikling
Henrik Wolfhagen
Center for Plan, Kultur & Erhverv
7259 7217 

Læs mere om udbuds- og salgsvilkårene nedenfor.

Salgsvilkår med bilag kan hentes her:

 Nærværende udbud er offentliggjort den 2. juli 2015.