Skip to content back to nav
 
 

Udbud af Ryttergården, Smørum

Ryttergården, Smørum

Ryttergården er en nedlagt landbrugsejendom beliggende centralt i det gamle Smørumnedre. Ejendommen har i mange år dannet ramme om Kong Svend spejdernes aktiviteter. Nu er der en spændende mulighed for at indrette boliger i den gamle gård, og opføre nye rækkehuse i et attraktivt og roligt kvarter.

Egedal Kommune udbyder hermed ejendommen, matr.nr. 1cb, 1cf og 1ce Smørumnedre By, Smørum, beliggende Smørumnedrevej 5,7 og 9, 2765 Smørum, til salg. Ejendommen, der er på 7.502 m2 udbydes med frist for afgivelse af tilbud den 1. marts 2019, og til højest bydende. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Egedal Kommune er forpligtet til at sælge til markedspris, og forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne tilbud.

Beskrivelse

Ryttergården er en 4-længet gårdbebyggelse, som omfatter et fritliggende stuehus og tre sammenbyggede længer, samt en fritliggende længe syd for gårdanlægget. Ejendommen er i en meget dårlig stand, hvorfor der må påregnes betydelige udgifter til istandsættelse af ejendommen. Der er indgået lejeaftale på en del af ejendommen. Interesserede opfordres til nøje at sætte sig ind i udbudsvilkårene.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 40 for Ryttergården, Smørumnedre. I lokalplanen er ejendommen udpeget som bevaringsværdig. Det vil kræve Byrådets tilladelse, såfremt ejendommen ønskes nedrevet.

Anvendelse

Ejendommen er i lokalplanen udlagt til boligformål, men mulighed for indpasning af ikke-generende erhvervstyper eller mindre institutioner m.v. 

Der er givet mulighed for at indrette op til 8 boliger i den firelængende gård samt 6 rækkehuse og et dobbelthus i en ny bebyggelse. 

Salgsvilkår med bilag kan hentes her:

OBS: Der er den 17.12.2018 udsendt rettelsesblad med frist for afgivelse af tilbud den 1. marts 2019. Se nedenfor.

Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. 

Grundene udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Egedal Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til den fastsatte pris, og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Salget er betinget af Økonomiudvalgets og Egedal Kommunes Byråds godkendelse.

Henvendelse om udbudsmaterialet kan ske til cei-jura@egekom.dk, eller til Stine Elken på telefon 7259 7276.

Nærværende udbud er offentliggjort den 4. december 2018.

Nærværende side er senest revideret den 5. februar 2019.