Skip to content back to nav
 
 

Erhverv i Egedal By

Egedal By luftfoto

Egedal By er planlagt som en blandet by med både boliger og erhvervsbyggeri.

Byen er planlagt med fem bydele med hver sin særlige karakter. Første bydel er Stationsområdet.

Stationsområdet

Stationsområdet er den del af Egedal By, der ligger ved Egedal Station. Her kan der opføres butikker (parcel A2/A20) og alle øvrige parceller rummer mulighed for erhverv i form af privat service og liberale erhverv (max. miljøklasse 1). Bebyggelsen er etagebyggeri i op til seks etager (max. 24 m).

Området udbydes successivt i en række parceller. Aktuelle udbud kan ses her.

Når Stationsområdet er udbygget er det planen at fortsætte med de øvrige bydele. Dette sker forventeligt først efter 2020. For alle områder gælder, at der først skal tilvejebringes en detaljeret lokalplan. Der er dog mulighed for tidligere igangsætning af såvel Campus- som Erhvervscampusområdet, hvis der kommer en konkret henvendelse.

Campus

Campusområdet rummer mulighed for administrative og liberale erhverv (max. miljøklasse 1), forskning og privat service. 

Bebyggelsen kan opføres i op til 6 etager (max. 24 m).

Erhvervscampus

Dette område rummer mulighed for administrative og liberale erhverv (max. miljøklasse 2). 

Bebyggelsen kan opføres i op til 4 etager (max. 16 m).

Håndværkergrunde

Dette område er udlagt til erhvervsformål, herunder mindre håndværkergrunde til værksteder, lager og lettere industri svarende til max. miljøklasse 4.

Bebyggelse kan opføres i op til to etager (max. 10 m).

Landskabsbyen

På den vestlige side af Dam Holme er der mulighed for at etablere erhverv.

Bebyggelse kan opføres i 4 etager (max. 16 m).