Skip to content back to nav
 
 

Toppevad Erhvervsområde

Toppevad erhverv

Toppevad – Erhvervsområde i landlige omgivelser med forbindelse til motorvejsnettet ved Kildedal

Toppevad omfatter et areal på 134.000 m2, og har omkring 45 virksomheder indenfor industri, lager, håndværks- og værkstedsvirksomhed. Der kan etableres virksomheder i miljøklasse 3-4.

Grundstørrelserne i området varierer fra 1.000 m2 til 3.500 m2 og der er etableret enkelte boliger i forbindelse med virksomheder. I forlængelse af området ligger Stenløse Genbrugsplads, som ejes af kommunen og drives af Vestforbrændingen. Ved siden af ligger et privat anlæg til affaldshåndtering.

Området er fuldt udbygget, undtagen et areal på 8.000 m2 i den nordlige del af området, som endnu ikke er lokalplanlagt. 

Der er adgang til området med bus.