Skip to content back to nav
 
 

2015

Afsluttede udbud i 2015  

Udbud af ny spildevandsplan
EU-udbud af hobbyartikler (SKI)
Udbud af billeasing
EU-udbud af tablets (SKI 50.43)
EU-udbud af dentalprodukter (IN)
EU-udbud af kopi og print (SKI 50.10)
EU-udbud ortopædiske indlæg og fodtøj (IN)
EU-udbud af kørsel til sundhedsområdet
EU-udbud af vedligeholdelse af Værebro Å
EU-udbud af ventilationsservice
Udbud af intranetløsning
EU-udbud af rengøring
EU-udbud af stomiprodukter (IN)
Udbud af hjemmehjælp for private leverandører
Udbud af tøjvask for visiterede borgere
EU-udbud af lejetøj (IN)
EU-udbud af rengøring af Rådhus, Sundhedscenter og de tilknyttede døgnboliger
Udbud af beskæftigelsestilbud
Prækvalifikation ifbm. energiscreening af byggetekniske anlæg 
EU-udbud af levering af kommunal rottebekæmpelse 
EU-udbud af afhentning af affald til oprensning. genanvendelse mv. 
EU-udbud af diabeteshjælpemidler (IN) 

SKI = Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S
IN = Indkøbsfællesskabet Nordsjælland