Skip to content back to nav
 
 

Arbejdsklausuler

Billed af et håndtryk

Byrådet i Egedal Kommune har vedtaget en erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold, som er gældende for alle kontrakter indgået med kommunen

I Egedal Kommune anvendes der en arbejdklausul ved indgåelse af alle aftaler og kontrakter. Derved konkurrerer alle leverandører på lige vilkår.

Der føres stikprøvevis kontrol med, at arbejdsklausulerne overholdes.

Arbejdsklausul

Se bilaget - Erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold her: Arbejdsklausul - Egedal Kommune