Skip to content back to nav
 
 

Regler

Paragraf

Her finder du nogle af de vigtigste regler på udbudsområdet.

Egedal Kommunes udbud og indkøb følger den, til enhver tid, gældende lovgivning.

Udbudsloven

Udbudsloven omfatter de procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over EU's tærskler. 

Derudover omfatter udbudsloven procedurer for indkøb af varer- og tjenesteydelser mellem 500.000 kr. og op til tærskelværdien.

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU's tærskelværdi.

Efter tilbudsloven skal der afholdes licitation forud for indgåelse af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver på en samlet værdi over 3 mio. kr. Opgaver i spændet fra 300.000 - 3 mio. kr. kan indgås på baggrund af underhåndsbud, som er en mindre formel udbudsform.