Skip to content back to nav
 
 

Tærskelværdier

Tal i farver

Egedal Kommunes indkøb er reguleret af lovgivning, herunder EU udbudsreglerne og den nationale lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Det er bl.a. opgavens karakter og anskaffelsens samlede økonomiske værdi som afgør, om et indkøb skal følge EU-udbudsreglerne, om det skal konkurrenceudsættes efter de nationale regler eller i overensstemmelse med Egedal Kommunes indkøbspolitik.

Kommunen lægger vægt på en række faktorer, når Kommunen køber ind. Kommunen stiller relevante krav til bl.a. kvalitet, pris, service, arbejdsforhold, miljø og klima. De for 2017-2018 gældende tærskelværdier kan findes på følgende link:

Tærskelværdier

Varer og tjenesteydelser

Overstiger anskaffelsen DKK 1.558.409 er der tale om et EU-udbud, som tillige annonceres via Mercell.

Bygge- og anlægsopgaver

Bygge- og anlægsopgaver med en værdi mellem DKK 20.000 og 2.999.999 i kontraktperioden konkurrenceudsættes som udgangspunkt via kommunens leverandørlistesystem. 

Overstiger anskaffelsen DKK 3.000.000 i kontraktperioden gennemføres en licitation, hvor opgaven annonceres.

Overstiger anskaffelsen DKK 38.960.213 er der tale om et EU-udbud, der tillige annonceres.

Du kan se hele Egedal Kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik her.