Skip to content back to nav
 
 

EU-Udbud af Totalrådgivning til anlægsopgave Egedal By

Billed af et håndtryk

Egedal Kommune udbyder opgaven om Totalrådgivning til anlægsopgave for Egedal By - Stationsområdet etape II.

Egedal Kommune udbyder hermed opgaven om teknisk rådgivning og bistand (Totalrådgivning), til byggemodningsprojekt i Egedal By - Stationsområdet etape 2, som begrænset udbud i henhold til lov nr. 1564 af den 15. december 2015 (Udbudsloven).

Egedal Kommune vil gennemføre en prækvalifikationsrunde, hvorefter op til 5 ansøgere vil få mulighed for at afgive tilbud. Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.

Udbudsmaterialet er uploadet via Mercell og kan ses på dette link: 

      https://permalink.mercell.com/97985055.aspx

 

Udvidet beskrivelse af opgaven

Etape II er på ca. 10 ha som skal indeholde grønne områder, samt de egentlige byggegrunde. Selve Rådgivningsydelsen omfatter rådgivning, projektering, afholdelse af licitation, tilsyn og byggeledelse af byggemodningen af arealet. Opgaven omfatter projektering af veje, LAR-løsninger og anlæg af grønne, rekreative arealer der håndterer regnvandsmængderne og som støder op til de bebyggede arealer mod nord og øst, samt landskabsmodulering af den nordlige del af området. En væsentlig del af opgaven består i at projektere en føring, opsamling, forsinkelse og nedsivning/bortledning af overfladevand. Herunder etablering af nedsivningsbassiner, forsinkelsesbassiner og lavninger til midlertidig opbevaring af vand.

Det skal bemærkes, at etape II ligger i umiddelbar forlængelse af Etape I, som netop er blevet byggemodnet. De to Etaper udgør en helhed og har en umiddelbar sammenhæng. Der er i forbindelse med byggemodningen af Etape I, blevet udarbejdet materiale, som også omhandler Etape II. Dette skal rådgiver forholde sig til og indarbejde i sin løsning af opgaven.

Totalrådgiver indgår en Rådgiveraftale med Kommunen, hvor Honoraret for nogle ydelser er fastsat på baggrund af Fast Pris og for andre ydelser er fastsat på baggrund af medgået tid.

Procedure

Kommunen har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende din ansøgning.