Skip to content back to nav
 

Miljø og
erhvervsaffald

egedalsorterer_dk

Alt om affald på egedalsorterer.dk

Nu samler vi al information om affald på egedalsorterer.dk. Her finder du fx Mit Affald, vores app Affaldsportal og vejledninger i hvordan du sorterer affald.

Læs mere
 
Jordbunke 2

Skal du flytte mere end 1 m3 overskudjord bort fra din ejendom, kan du være omfattet af de regler, der findes for jordflytning.

Læs mere
billede med skov, mark og mennesker

Ved en række anlægs- og naturgenopretningsprojekter er der krav om undersøgelse af projektets virkning på miljøet. Dette skal sikre, at even...

Læs mere
virksomhed - oplag

Vil du opstarte virksomhed eller etablere et anlæg på din virksomhed, kan det kræve miljøgodkendelse. Godkendelsen skal haves, før du anlægger og idriftsætter

Læs mere
Jordbunke

HUSK at du skal have tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på forurenede grunde. Du skal ansøge om tilladelse særskilt fra din ansøgning om byggetilladelse.

Læs mere
 
Høringer og borgermøder