Skip to content back to nav
 

Miljø og
erhvervsaffald

egedalsorterer_dk

Alt om affald på egedalsorterer.dk

Vi har samlet information om affald på egedalsorterer.dk. Her finder du f.eks. Mit Affald, vores app Affaldsportal og vejledninger i hvordan du sorterer affald.

Læs mere
 
Jordbunke 2

Skal du flytte mere end 1 m3 overskudjord bort fra din ejendom, kan du være omfattet af de regler, der findes for jordflytning.

Læs mere
virksomhed - oplag

Vil du opstarte virksomhed eller etablere et anlæg på din virksomhed, kan det kræve miljøgodkendelse. Godkendelsen skal haves, før du anlægger og idriftsætter

Læs mere
Jordbunke

Du skal have en tilladelse, hvis du skal bygge eller grave på en grund, der er kortlagt som forurenet eller mulig forurenet. Hvis du opdager...

Læs mere
 
Høringer og borgermøder