Skip to content back to nav
 

Miljø og
erhvervsaffald

Genbrugsstation 2

Erhvervsaffald

Afleverer din virksomhed affald på kommunens genbrugsstationer, skal du tilmelde din virksomhed kommunens ordning for brug af genbrugsstationerne.

Læs mere
 
Jordbunke 2

Skal du flytte mere end 1 m3 overskudjord bort fra din ejendom, kan du være omfattet af de regler, der findes for jordflytning.

Læs mere
billede med skov, mark og mennesker

Ved en række anlægs- og naturgenopretningsprojekter er der krav om undersøgelse af projektets virkning på miljøet. Dette skal sikre, at even...

Læs mere
virksomhed - oplag

Vil du opstarte virksomhed eller etablere et anlæg på din virksomhed, kan det kræve miljøgodkendelse. Godkendelsen skal haves, før du anlægger og idriftsætter

Læs mere
Bygge- og anlægsaffald

Affald, der er opstået i forbindelse med byggeri, renovering eller nedrivning med mere skal sorteres, og du skal anmelde bortskafning af affaldet til Kommunen.

Læs mere
Jordbunke

HUSK at du skal have tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på forurenede grunde. Du skal ansøge om tilladelse særskilt fra din ansøgning om byggetilladelse.

Læs mere
 
Høringer og borgermøder