Skip to content back to nav
 
 

Midlertidige aktiviteter

Egedal By byggeri

Skal du udføre aktiviteter, der støver, støjer eller frembringer vibrationer, skal du anmelde aktiviteten til kommunen senest 14 dage før du starter aktiviteten

Hvis du midlertidigt vil foretage aktiviteter, der støver, støjer eller frembringer vibrationer, skal du anmelde aktiviteten til kommunen senest 14 dage før aktiviteten påbegyndes. Aktiviteter, der skal anmeldes er

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner
  • Overfladebehandling af andre større fritstående konstruktioner

Du skal anmelde din aktivitet via selvbetjeningsløsningen i højre side.

Ovenstående aktiviteter er nævnt i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter, og kommunen kan regulere de miljømæssige forhold ved at fastsætte vilkår for aktiviteten eller nedlægge forbud imod den.