Skip to content back to nav
 
 

Klimatilpasning af Stenløse By

Vandløb

Stenløse By har udfordringer med at håndtere store regnskyl, og der har blandt andet været to større oversvømmelser i løbet af de sidste 20 år

Stenløse By har udfordringer med at håndtere store regnskyl, og der har blandt andet været to større oversvømmelser i løbet af de sidste 20 år. Vand- og spildevandsselskabet Novafos har ansvaret for at håndtere regnvandet i byen og ønsker at løse udfordringerne.

Novafos har ansøgt kommunen om at gennemføre en miljøvurdering (VVM) af projektet, som vi går i gang med i 2019. 

Følg med her på siden, hvor du løbende kan blive opdateret på miljøvurderingen og læse, hvornår der er offentlige høringer. 

Du kan finde Novafos' egen hjemmeside for projektet her.

Vejledende tidsplan for miljøvurderingen

Vi forventer, at processen fra de indledende vurderinger til den endelige beslutning er afsluttet inden udgangen af 2020. Undervejs i processen har alle borgere mulighed for at få indflydelse på miljøvurderingen.

Afgræsning: Januar-marts 2019

Vi afgrænser omfanget af de undersøgelser, som Novafos skal gennemføre. 

Borgerne har mulighed for at komme med idéer og forslag til det udkast, som vi sender i offentlig høring i to uger.

Undersøgelse: April-august 2019

Novafos udarbejder en miljøkonsekvensrapport, hvor de blandt andet præsenterer resultaterne fra undersøgelserne og alternative løsninger. Vi kvalitetssikrer rapporten.

Afgørelse: September-januar 2020

Vi afgiver en afgørelse. Hvis det er en tilladelse, kan vi også stille krav til projektet med henblik på miljøhensyn. 

Borgerne har mulighed for at komme med bemærkninger til det udkast på afgørelsen, som vi sender i offentlig høring i otte uger.

Bilag ses til højre.

Der er et par af bilagene som endnu ikke er lagt på, da de er meget tunge.

Vi arbejder på at rette en fejl med visningen i kortet.