Skip to content back to nav
 
 

Erhvervsaffaldsgebyr i 2012

Egedal Kommune opkræver affaldsgebyr for erhverv i uge 17.

Nyhed skrevet af Anette Lindehøj|25-04-2012

Gebyret dækker aktiviteter, der vedrører virksomheder, og ikke betales via andre ordninger for genbrugsplads eller dagrenovation. Det er f.eks. anvisninger, udarbejdelse af regulativer, affaldsdatasystem, information, planlægning og kontrol.

Gebyret opkræves hos alle virksomheder i kommunen, som har en omsætning over 300.000 kr. i 2010, og ikke er omfattet af affaldsbekendtgørelsens bilag 7 og 8 (enkeltmandsvirksomheder med særlige branchekoder og virksomhedsformer). Gebyret er et gennemsnitsgebyr.

Fritagelse

Der er kun mulighed for at søge om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyret, hvis din virksomhed har en omsætning under 300.000 kr. i 2010, hvis din virksomhed er omfattet af affaldsbekendtgørelsens bilag 7 og 8 og alligevel er blevet opkrævet gebyr, eller hvis du kan dokumentere, at virksomheden i 2012 ikke har affald. Generelt vurderes dog at alle aktive virksomheder har affald.

Frist for at søge om fritagelse er mindst otte uger fra udsendelse af faktura (fakturaens dato), og senest på fakturaensbetalingsdato. Ansøgninger, der sendes ind senere, bliver ikke behandlet.

Fritagelsesansøgninger skal sendes via http://www.friforgebyr.dk/.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Vestforbrændings kundeservice på telefonnr.: 7022 4010 eller skriftligt til affald-virksomhed@vestfor.dk .