Skip to content back to nav
 
 

Borgernes ambassadør takker af

Helle Eriksen - borgervejleder 1.JPG

Borgervejlederen har sidste arbejdsdag i dag, og ønsker sin efterfølger god vind i det udfordrende job som borgernes ambassadør.

Nyhed skrevet af Kirsten Sterling|10-08-2012

Et år er gået siden Egedal Kommune fik sin første borgervejleder. Når borgere, der har følt sig unfair behandlet, har ringet for råd og vejledning, har Helle Eriksen taget telefonen. Og det har været en succes. På et år har 119 borgere henvendt sig og har fået hjælp af borgervejlederen. Men nu søger Helle Eriksen andre græsgange og overlader nu jobbet til den næste, der ønsker at tage udfordringen op.  

Unikt og udfordrende job

- Det har været rigtig spændende at være med til at starte borgervejle-derfunktionen op i Egedal Kommune, da det er en helt unik position, der er med til at sikre en god dialog mellem borgerne og kommunen, siger Helle Eriksen.
Hun har fået nyt job som konsulent i Kost og Ernæringsforbundet, hvor hun også får en vejledende rolle, blandt andet om rettigheder for forbundets medlemmer.
- Som borgervejleder har man et udfordrende job, da man har med sager at gøre, hvor man skal være med til at rede trådene ud, siger Helle Eriksen.
 

- Men det er også meget givende, da jeg oplever, at funktionen har været en god hjælp til borgere, der er faret vild i systemet, og til sagsbehandlerne, der er blevet klogere på, hvordan de kan forbedre dialogen med borgerne, siger Helle Eriksen. 

Egedal er foregangskommune 

Det er kun 18 ud af 98 kommuner, der har en borgervejleder. Stenløse Kommune var den første kommune i Danmark, der fik en borgervejleder i 1998 og det var med Willy Elliasen som borgmester.
- Der skal være orden i tingene, og som i alle andre forhold, der involverer mennesker, sker der fejl. Og det er okay, så længe de bliver rettet, siger Willy Elliasen, nuværende borgmester i Egedal Kommune. 
- Som borgmester får man henvendelser fra borgere, der er kørt fast i systemet eller som ikke er enig i en afgørelse, og jeg var rigtig glad for gennem borgervejlederen at kunne sikre dem den bedste vejledning, siger Willy Elliasen.
 
Indtil Egedal Kommune får en ny borgervejleder, vil funktionen varetages af borgmesterens nærmeste medarbejder, chef for Borgmestersekretariatet Henrik Fabiansson Haue.