Skip to content back to nav
 
 

Advarsel: Isen er stadig meget usikker

Bådebro med sne

Egedal Kommune begynder snart at måle istykkelsen på fem udvalgte søer, men Egedal Brandvæsen advarer om, at isen stadig er meget farlig at bevæge sig ud på

Nyhed skrevet af Thomas Emil Hammerum|01-02-2012

Selvom frosten er kommet til landet, er søer, vandløb, branddamme og regnvandsbassiner stadig ikke sikre nok at færdes på.

Det viser de seneste episoder, hvor folk er gået gennem isen og efterfølgende hevet på land igen - temmelig forfrosne.

Egedal Brandvæsen gør opmærksom på, at færdsel på isen ikke er tilladt med mindre Egedal Kommune har skiltet med "Færdsel på isen tilladt".

Fem søer bliver testet

Egedal Kommune begynder snart at måle istykkelsen på fem udvalgte steder i kommunen, hvor det efterfølgende vil være tilladt at færdes, når isen er minimum 14 centimeter tyk.

Her vil du kunne se, hvornår de fem udvalgte søer er 'Grønne' og sikre til færdsel. 'Rød' betyder færdsel ikke tilladt.

  • Buresø (indtil 100 meter fra bredden) - Rød
  • Brønds Mose i Veksø (mellem Egedalsvej og Kathholm) - Rød
  • Balsmose i Smørum - Rød
  • Søen ved Gammel Roskildevej og Byparken i Ølstykke - Rød
  • Gadekæret i Ledøje - Rød

Det er som udgangspunkt altid forbudt at færdes på isen, medmindre Egedal Kommune har sat skilte op, der giver tilladelse.

Og det er under alle omstændigheder på eget ansvar, at færdes på isen - også selvom Egedal Kommune har givet tilladelse.