Skip to content back to nav
 
 

Dobbelt så mange brande

Ild

Der opstår dobbelt så mange brande på en sankthansaften som på en normal aften og nat.

Nyhed skrevet af Birgitte Østrøm|13-06-2012

På en normal aften og nat rykker brandvæsenet ud til omkring 25 brande på landsplan. På Sankthansaften ligger tallet i gennemsnit på det dobbelte.

For at sikre, at det kun er sankthansbålet, der går op i røg Sankthansaften, skal afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål overholdes.

Afstandsreglerne for bålafbrænding

Afstandsreglerne er fastsat ved lov. Sankthansbål skal således være placeret i en afstand af mindst

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra brændbare markafgrøder
  • 200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale

Detaljerede angivelser af mindsteafstande til bygninger, bevoksning og materialer kan findes i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Vis hensyn

Husk også at vise hensyn til omgivelserne generelt, og vær opmærksom på, at smådyr kan have taget ophold i sankthansbålet inden afbrænding. Det er derfor en god idé at flytte bålet kort tid før, det skal tændes.

Tema på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk er der oprettet et tema med regler og råd om afbrænding af sankthansbål.