Skip to content back to nav
 
 

Skoleanalyse skal studeres nærmere

Læsning i skole 3.jpg

Konsulentvirksomheden Brøndum & Fliess har udarbejdet en skoleanalyse, der blandt andet peger på skolelukninger som en mulig form for effektivisering. Formanden for Skoleudvalget maner til besindighed og kalder rapporten for ’et kvalificeret oplæg til politisk debat’.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|21-09-2012

I foråret drøftede politikerne i Egedal Kommune et forslag til en ny sko-lestruktur, hvor de 12 nuværende skoledistrikter bliver reduceret til fem, men hvor alle skolebygningerne fortsat bliver anvendt til undervisning.
Forslaget mødte imidlertid kritik fra skoler og forældre for ikke at være tilstrækkeligt gennemarbejdet.

Egedal Kommune besluttede derfor at lade konsulentvirksomheden Brøndum & Fliess udarbejde en grundig analyse, der opstiller 5 mulige scenarier for, hvordan vision, økonomi og skolestruktur kan tænkes sammen med effektiviseringer for øje.

Læs hele rapporten 'Skoleanalyse i Egedal Kommune'.

Rapporten peger grundlæggende på, at Egedal kommune ikke udnytter kapaciteten i skolerne optimalt.
'I 2020/21 vil der - alt andet lige - være ca. 1.500 ledige pladser på Egedal Kommunes skoler ved en klassedannelsesregel på 28 elever pr. klasse' skriver Brøndum & Fliess, der på den baggrund - i nogle af scenarierne - foreslår en række skoler lukket.

Rapport med muligheder og udfordringer

Skoleudvalgsformand Karsten Søndergaard maner imidlertid til besindighed. 

- Der er helt bestemt nogle muligheder i rapporten, som vi skal bruge tid på at studere nærmere, men jeg kan berolige elever, forældre og skoler med, at vi bestemt ikke har tænkt os at drage forhastede konklusioner på det her grundlag. For mig at se, er rapporten kun et kvalificeret indlæg i en større politisk debat om, hvordan vi bedst udformer vores skolestruktur, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt, siger Karsten Søndergaard.

Kommunalbestyrelsen får rapporten forelagt på sit møde den 26. september. Skoleudvalget behandler sagen første gang den 2. oktober.