Skip to content back to nav
 
 

Egedal har store planer for affaldet

Børn genbrug papircontainer

Skal vi have vores egen skraldespand til papir, glas og plastik under køkkenvasken? Og hvor skal vi aflevere batterier? Kom og hør om det nye forslag til affaldsplan, som er i høring netop nu.

Nyhed skrevet af Kirsten Sterling |16-04-2013

Egedal Kommune har store planer med affaldet. I løbet af de næste 12 år skal der ske en hel del. Skal du for eksempel sortere plast, papir og glas i skraldespanden under køkkenvasken og bliver der nye ordninger for sparepærer og elektronik? 

Egedalborgere vilde med skrald

Hvis du bor i Egedal Kommune går du højst sandsynligt op i at sortere dit affald. Det viser den nyeste brugerundersøgelse, hvor hele 92 procent af borgerne svarer at de sorterer deres skrald. Det er både godt for miljøet og pengepungen. Det har nemlig vist sig, at borgere i Egedal er så gode til at sortere, at kommunen får flest penge ud af affaldet sammenlignet med de i alt 18 kommuner, der får solgt deres genbrugsaffald på verdensmarkedet gennem Vestforbrænding. I 2012 fik Egedal Kommune 4,6 millioner kroner tilbage - penge som skal gøre affaldsordningerne billigere for borgerne. 

Høring af affaldsplanen - Dine ideer tæller

Når du som borger i Egedal er så god til at sortere, regner vi også med, at du har en stor viden om, hvordan det bliver nemmest for dig at sortere - for jo bedre du kan sortere, jo mere værd bliver affaldet. Vi vil derfor gerne høre din mening om affaldet og inviterer derfor til høringsmøde om affaldsplanen den 23. april. kl. 19.00 på Stenløse Rådhus. Her vil vi fremlægge affaldsplanen som du efterfølgende kan kommentere på skriftligt. 

Tid og sted: 

23. april klokken 19:00 
Stenløse Rådhus, Byrådssalen 
Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse


Indsend dit høringssvar

Udkast til affaldsplan er tilgængeligt på www.egekom.dk/affald
Du kan indsende dine høringssvar via mail eller brevpost: 
 
Mail: 
teknik-miljo@egekom.dk. 
 
Brevpost: 
Egedal Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhustorvet 2, 
3660 Stenløse. 

 

Høringsudtalelser og kommentarer skal være Egedal Kommune i hænde senest d. 28. maj 2013.

Det vil Egedal Kommune:

• forbedre sorteringen af byggeaffald fra virksomheder
• øge genanvendelse af papir, pap, plast, metal og glas 
• øge genanvendelsen af bioaffald 
• øge udnyttelsen af sjældne metaller fra elektroniske produkter
• forebygge dannelse af affald
• øge frasorteringen af farlige stoffer i byggeaffald 
• …og mange andre ting. 


Vil du vide mere? 

Kontakt affaldskontoret på affald@egekom.dk,telefon 7259 7350 eller kommunikationsmedarbejder Kirsten.Sterling@egekom.dk, telefon 7259 6248.