Skip to content back to nav
 
 

Sirenerne hyler den 1. maj klokken 12.00

Sirenevarsling

Onsdag den 1. maj klokken 12.00 tester Beredskabsstyrelsen og politiet det landsdækkende sirenevarslingssystem.

Nyhed skrevet af Birgitte Østrøm|30-04-2013

Når sirenerne lyder landet over onsdag den 1. maj, er der således ikke fare på færde. Det sker for at afprøve systemet, og for at befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at kende.

Under testen vil der i alt lyde tre signaler:  

  • Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Signalet lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. 
  • Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet. 
  • Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder. 

Ring ikke 112 fordi sirenerne hyler

Når sirenerne hyler onsdag 1. maj klokken 12, er der som nævnt tale om en test. Man skal ikke ringe til 112 eller 114, fordi sirenerne hyler - hverken under testen, eller hvis sirenerne tages i brug på baggrund af en reel ulykke. Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Foruden den årlige test med lyd afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd.

Når det er alvor

Sker der en virkelig hændelse, er det vigtigt at vide, hvad sirenesignalerne betyder. Når varslingssignalet lyder, skal man:
  • Gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg. 
  • Søg informationer hos public service-medierne DR og TV2. Her vil der være meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på tekst-tv side 150. 

Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet, og medierne vil orientere om, at der er sket afvarsling.

Læs mere om sirenevarsling og om, hvad du skal gøre, hvis sirenen lyder, på Beredskabsstyrelsens hjemmeside brs.dk