Skip to content back to nav
 
 

Miljøgodkendelse – Svalehøjvej 20, Ølstykke

Vintergækker.jpg

Egedal Kommune har iht. § 41 i Miljøbeskyttelsesloven revurderet miljøgodkendelsen af JSK Container og Entreprise, Svalehøjvej 20, 3650 Ølstykke, matr. nr. 2cd Svestrup by, Ølstykke.

Nyhed skrevet af Anette Lindehøj|25-02-2013

Miljøgodkendelsen af JSK Container og Entreprise, Svalehøjvej 20, 3650 Ølstykke.

Virksomheden foretager service og reparation af containere. Miljøgodkendelsen omfatter tilladelse til etablering af ny malerkabine samt etablering af regenerativt forbrændingsanlæg (RTO) til rensning af afkastluften fra virksomhedens sprøjtekabine. 

Godkendelsen kan rekvireres ved henvendelse til Center for Teknik og Miljø. 

Alle har til enhver tid ret til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af samt i sagen i øvrigt.

Enhver med væsentlig individuel interesse i sagen samt visse klageberettigede organisationer kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen Eventuel klage skal være skriftlig og fremsendes til Egedal Kommune, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse eller på nedenstående mail.

Klagen skal være modtaget hos Egedal Kommune den 25. marts 2013 ved kontortids ophør. Klagen vil herefter blive videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk