Skip to content back to nav
 
 

Egedal besætter nu ledig direktørstilling

Kontorindretning nyt rådhus

Egedal Kommune tilpassede for et år siden den administrative organisation med fokus på effektivisering og nytænkning. Nu er tiden moden til at besætte den ledige direktørstilling for at opprioritere de store strategiske projekter.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|21-01-2013

Sidste år den 1. februar gennemgik Egedal Kommunes administration en forandring, der medførte færre chefer og mere plads til effektivisering og nytænkning.

Den nye organisationsændring gav kun plads til maksimalt fire direktørstole i Direktionen, hvoraf den sidste hidtil har stået tom.
Nu er tiden imidlertid moden til at besætte den ledige direktørstilling.

- Der er behov for, at Direktionen arbejder endnu mere strategisk på et overordnet niveau, og at vi i højere grad prioriterer de store projekter i kommunen som eksempelvis opførelsen af det nye rådhus og sundhedscenter. Derfor har vi nu besluttet, at besætte den ledige direktørstilling, så der bliver frigivet nogle flere ledelsesmæssige kræfter, siger kommunaldirektør Lars Wilms.

Den nye direktør forventes at kunne tiltræde 1. april og får ansvaret for Borgerservice, Jobcenter Egedal, Center for Plan og Kultur, Center for Teknik og Miljø, samt større strategiske tværgående projekter.

Kommunalbestyrelsen har ansættelseskompetencen og Lundgaard-konsulenterne står for rekrutteringen.

Selve ansættelsesudvalget består af borgmesteren, fire udvalgsformænd, to direktører, tre centerchefer og to medarbejderrepræsentanter.