Skip to content back to nav
 
 

Nyt grønt boligbyggeri i Ølstykke

Vinderprojekt Ølstykke Rådhus

Det nuværende Ølstykke Rådhus er blevet solgt til Ølstykke almene Boligselskab, der bygger 87 nye boliger til familier og seniorer på rådhusgrunden.

Nyhed skrevet af Kirsten Sterling|09-07-2014

Lyse lejligheder med altaner og små haver skal erstatte det nuværende Ølstykke Rådhus, der netop er blevet solgt til Ølstykke almennyttige Boligselskab. 

- Vi vil gerne tiltrække flere borgere til Ølstykke By for at understøtte forretningslivet og med dette forslag til nye boliger er vi sikre på, at det kan blive til virkelighed, siger Borgmester Willy Eliasen. 

Grønne familieboliger og seniorbofællesskab

Der bliver bygget 87 boliger, primært 2- og 3- værelses lejligheder, samt nogle på 4 værelser. Ud af de 87 boliger vil 15 lejligheder indgå i et seniorbofællesskab. De første beboere forventes at flytte ind efterår 2017.

Bebyggelsen bliver en lavenergibebyggelse, der overholder kravene til bygningsklasse 2020, og hvor der tænkes meget i genanvendelse og lokal nedsivning af regnvand. 

Ideen er, at rive de eksisterende bygninger ned men genanvende byggematerialerne mest muligt samt bibeholde konstruktionerne i underetagen og kælderen.

Husene kommer til at ligge i et stort fælles grønt område med træer, buske og græs. Regnvandet bliver opsamlet og løber ned gennem det skrånende terræn og danner en lille dam i den laveste ende af området. Gennemgående stier  vil skabe gode rammer for det sociale liv mellem husene, og åbne bebyggelsen mod omgivelserne, så det rekreative område bliver tilgængeligt for alle. 

Egedal Kommune udvalgte Ølstykke almennyttige Boligselskab til at bygge boliger på rådhusgrunden efter en nøje vurdering af samtlige indkomne tilbud. Vinderprojektet opfylder alle kravene i udbudsmaterialet og byggeriet havde de bedste arkitektoniske kvaliteter. 

Det er Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), der i samarbejde med DOMUS arkitekter har udarbejdet forslaget på vegne af Ølstykke almennyttige Boligselskab. Derudover har landskabsarkitektfirmaet Kragh & Berglund samt rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen A/S bidraget til forslaget.