Skip to content back to nav
 
 

Seks nordsjællandske kommuner søger sammen

Billed af et håndtryk

Borgmestrene i Gribskov, Halsnæs, Egedal, Furesø, Hillerød og Frederikssund Kommune er enige om at anbefale en politisk beslutning af et forpligtende samarbejde om redningsberedskabet i de seks kommuner

Nyhed skrevet af Birgitte Østrøm|13-11-2014

Baggrunden for samarbejdet er økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen, hvor det er aftalt, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal reducere landets 86 redningsberedskaber til 20 nye beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. Målet med at etablere større beredskabsenheder er at optimere opgaveløsningen og skabe mere robuste enheder.

Borgmester Willy R. Eliasen udtaler: 

- Det er meget tilfredsstillende at vi borgmestre meget hurtigt kunne blive enige om at søge fælles fodslag i denne vigtige sag. Et velfungerende og effektivt beredskab er væsentligt, og vi er overbeviste om, at vi med samarbejdet mellem vores kommuner får opbygget en stærk faglig og økonomisk bæredygtig enhed". 

Visionen for et fælles beredskab er:

  • at forbedre servicen og sikkerheden for borgerne 
  • at forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale til redningsberedskabet 
  • at opnå stordriftsfordele
Et kommende fælles redningsberedskab skal samordnes i et fælles kommunalt § 60 selskab med en fælles beredskabskommission.