Skip to content back to nav
 
 

Vi har en plan for fremtidens Egedal…

Dreng på dialogmøde om Egedals vision

… der sætter retning for, hvordan kommunen skal udvikle sig de kommende år med fokus på bæredygtig byudvikling og meningsfulde fælleskaber. Se filmen om borgernes inputs til planen og deltag i det næste borgermøde 1. juni

Nyhed skrevet af Frederik Roed|29-04-2015

Den nye planstrategi for, hvordan Egedal Kommune skal udvikle sig i fremtiden er ikke bare blevet til bag en embedsmands skrivebord på rådhuset. 

På fire dialogmøder i efteråret drøftede borgere og politikerne, hvordan Byrådets vision 'Egedal - hverdag og fælleskab i bevægelse' kan føres ud i livet de kommende år, når det handler om konkrete bud på løsninger af hverdagens udfordringer.

De fire dialogmøder blev filmet af Projektland. Du kan ser filmen her.

Nu er visionen og de mange inputs fra dialogmøderne blevet til et oplæg til en planstrategi for de næste 12 år, som Egedal Byråd onsdag aften godkendte at fremlægge offentligt.

Planstrategi 2015 er en lettilgængelig publikation på 12 sider, der tager udgangspunkt i visionens fire fokusområder:

  • Muligheder for alle
  • Energi og miljø i balance
  • Mangfoldighed i den nære kultur og natur
  • Let adgang til arbejde

Meningsfulde fællesskaber

Strategien handler især om, hvordan vi skaber et godt hverdagsliv, både i de eksisterende bysamfund og nye store byudviklingsområder langs S-banen, hvor det skal være muligt for alle at leve og udfolde sig tæt på naturen og de mange rekreative områder. 

Der er plads til 4.000 nye boliger i de nye områder, der skal danne rammen om forskellige fællesskaber og muligheder for fysisk bevægelse.

"Med oplægget til Planstrategi 2015 har vi sammen med borgerne tegnet de vigtigste koordinater ind på kortet over Egedal, der viser os 'hvem vi er' og hvilken retning vi ønsker at udviklingen går i, når det handler om at skabe hverdag og fællesskab i bevægelse. Der skal være plads og muligheder for alle - ligegyldigt hvor vi står i livet, og hvilke behov vi har", siger borgmester Willy Eliasen.

"Planen skal styrke mulighederne for at danne fællesskaber med hinanden gennem fritidsinteresser, sport og kulturtilbud, så alle får en meningsfuld hverdag - også de mennesker, der er ensomme og ikke føler sig som en del af fællesskabet", siger Willy Eliasen.

Borgermøde om vejen fra vision til handling

Den 1. juni arrangerer Egedal Kommune et stort borgermøde på Egedal Rådhus som handler om, hvordan planstrategien er blevet til - fra vision til strategi - og hvordan den nu tænkes realiseret. 

Borgermødet begynder klokken 17.00 med mulighed for en rundtur på rådhuset eller Amaliestien i byudviklingsområdet Egedal By. 

Herefter byder Borgmesteren velkommen på Borgertorvet til en aften, der begynder med mad og præsentation af planstrategien og efterfølgende networking om realisering af forskellige projekter. Mødet slutter klokken 20.30. Det endelige program for borgermødet vil blive annonceret på egedalkommune.dk.

Du kan tilmelde dig borgermødet ved at sende en mail til cpk@egekom.dk.

Har du bemærkninger eller idéer til Planstrategi 2015, kan du i perioden fra 8. maj til 3. juli 2015 sende dem til Egedal Kommune på cpk@egekom.dk.
Alle bemærkningerne vil blive forelagt Egedal Byråd inden den endelige vedtagelse af Planstrategien den 26. august.