Skip to content back to nav
 
 

Byrådet drøfter stramt 2015-budget

Økonomi - lommeregner og avis

Den 28. august indleder Egedal Byråd forhandlingerne om de næste års budgetter. Udgangspunktet er en stram økonomi, der lægger op til betydelige politiske prioriteringer. Der er høringsfrist den 26. august

Nyhed skrevet af Frederik Roed|20-08-2015

I sidste måned blev regeringen og KL enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2016, hvor konsekvensen er, at kommunernes serviceudgifter under ét skal bringes ned. Her er Egedal Kommune - ligesom mange andre kommuner - under pres, særligt på grund af stigende serviceudgifter til ældre- og sundhedsområdet.

Når byrådspolitikerne fredag den 28. august indleder budgetforhandlingerne om de kommende års budgetter, bliver det derfor også med et reduktions- og udvidelseskatalog på bordet, der lægger op til betydelige og omfattende politiske prioriteringer for at sikre et budget i balance. 

Politikerne indleder imidlertid forhandlingerne på en sund økonomisk politik - vedtaget i 2013 - der sigter mod et solidt overskud på driftsbalancen, og som tager højde for de årlige økonomiaftaler og den demografiske udvikling. 

Samtidig har Økonomiudvalget iværksat et program kaldet 'Parat til fremtiden', der bidrager til at effektivisere Egedal Kommunes drift. Samlet set skaber det et stærkt fundament forud for forhandlingerne.

- Det kommer ikke som nogen overraskelse, at vores økonomi er under pres, fordi særligt serviceudgifterne til ældre- og sundhedsområdet stiger markant. Den nye økonomiaftale med KL og regeringen hjælper os ikke meget her - tværtimod. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi har gjort et godt forarbejde - både i den økonomiske politik og i de endelige budgetforslag, som administrationen fremlægger og offentliggør den 28. august. Det giver et stort og kvalificeret manøvrerum at prioritere ud fra, siger borgmester Willy Eliasen.

De foreløbige teknisk-administrative forslag, der er forløber for 'de endelige budgetforslag', er i offentlig høring frem til den 26. august.  Der er borgermøde om kommunens økonomi den 25. august og Byrådet 1. behandler forslag til Budget 2015-19 på sit møde den 16. september.