Skip to content back to nav
 
 

Vil du være med til at dømme i retten?

Hvervekampagne for nævninge

Vil du være nævning eller domsmand? Så er chancen her nu. Egedal Kommune søger nu interesserede borgere til at blive lægdommere – og især unge og borgere med en anden etnisk baggrund end dansk er velkomne

Nyhed skrevet af Frederik Roed|17-02-2015

Egedal Kommune har en grundliste, hvor interesserede lægdommere, der vil påtage sig hvervet med at dømme i straffesager sammen med juridisk uddannede dommere, kan blive optaget.
Næste lægdommerperiode går fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2019.

Derfor er Egedal Kommune allerede nu ved at hverve borgere til at blive lægdommere ved enten byretten eller landsretten. Som lægdommer medvirker man typisk i fire retssager om året.

- Vi vil gerne opfordre alle interesserede til at tilmelde sig, fordi grundlisten skal afspejle et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, alder og uddannelsesmæssig baggrund, siger jurist i Egedal Kommune, Frederique Foldager Andersen.

Hvervekampagne på gymnasiet

I Egedal Kommune har det imidlertid vist sig at være udfordrende at hverve unge under 40 år eller borgere med en anden etnisk herkomst end dansk til grundlisten.

Derfor besøgte Frederique Foldager Andersen også for nylig Egedal Gymnasium & HF for at hverve unge til arbejdet som lægdommer.

- Det gik rigtig godt. De unge stillede mange gode spørgsmål om det at være lægdommer - blandt andet om muligheden for at flytte fra kommunen i løbet af lægdommerperioden på fire år. Det er meget relevant for mange unge, der tænker på at flytte hjemmefra og måske ind til byen. Og svaret er, at man godt kan fortsætte som lægdommer, selvom man flytter, siger Frederique Foldager Andersen.

Egedal Kommune skal bruge i alt 141 borgere på grundlisten. Fristen for at søge om optagelse er 1. marts 2015.

Fakta om lægdommere

Nævninge og domsmænd bliver under ét kaldt for lægdommere og virker i straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.
At være lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det - enten ved byretten eller landsretten.
Som lægdommer medvirker man typisk i fire retssager om året.  

Egedal Kommunes såkaldte grundlisteudvalg udarbejder hvert 4. år en grundliste med borgere, der gerne vil virke som lægdommere.
Der er plads til 141 borgere på grundlisten i Egedal Kommune. Ikke alle ansøgere bliver optaget på listen. 

Sådan søger du om optagelse som lægdommer

Hvis du vil søge om optagelse på grundlisten, skal du udfylde en blanket på egedalkommune.dk/blivlægdommer, hvor du også kan finde en vejledning til ansøgning via Digital Post på borger.dk.
Fristen for at søge om optagelse på grundlisten er 1. marts 2015.
Hvis du spørgsmål, så skriv til Center for Administrativ Service på: borgmestersekretariatet@egekom.dk.