Skip to content back to nav
 
 

Informationsmøder om flygtningeboliger

I disse dage flytter 10 syriske flygtninge ind i nye pavilloner ved Barnekær i Stenløse Syd, men pavillonerne udgør kun en lille del af løsningen. Foto Finn Jørgensen /Egedal Kommune.

I august og september inviterer Egedal Kommune til en række informationsmøder, hvor borgerne kan høre mere om de planlagte flygtningeboliger - og møde nogle af de nye tilflyttere.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|25-06-2015

Onsdag aften godkendte et flertal i Egedal Byråd den nye strategi for boliger til de 144 flygtninge, der forventeligt kommer i år.

Byrådet har tidligere besluttet at opføre 50 midlertidige flygtningeboliger. Den nye strategi giver mulighed for omkring yderligere 65 midlertidige boliger, der hovedsageligt bliver placeret i eksisterende kommunale bygninger i byzonerne - tæt på borgerne og hverdagslivet.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har fået en klar strategi for, hvordan vi kan håndtere den vanskelige opgave det er, at skulle huse så mange nye flygtninge i Egedal. Strategien lægger op til at placere flest mulige flygtninge i vores eksisterende bygninger, alternativt i pavilloner, hvor de vil være tæt på hverdagen og de fællesskaber, der kan skabe en god integration, siger borgmester Willy Eliasen.

Møder i Ølstykke, Slagslunde og Stenløse

Egedal Kommune har som konsekvens af strategien besluttet, at invitere borgerne i de berørte boligområder til en række lokale informationsmøder, hvor flere embedsfolk, udvalgsformænd og borgmesteren deltager.

Her får borgerne mulighed for at høre meget mere om de planlagte flygtningeboliger og de ændringerne i Planloven, der giver mulig for at dispensere fra lokalplanerne, primært i byzonerne.

Der bliver også lejlighed til at se nærmere på de bygninger, som til efteråret skal huse flygtningene, stille spørgsmål til projektet og i øvrigt møde nogle af de flygtninge, der allerede er flyttet ind andre steder i kommunen.

Egedal Kommune har foreløbigt planlagt tre informationsmøder i slutningen af august eller først i september i de tre boligområder i Ølstykke, Slagslunde og Stenløse, der ventes at bliver berørt af flygtningeboligerne. Yderligere møder - eksempelvis i Smørum - kan komme på tegnebrættet.

Det drejer sig i første omgang om Ølstykke i den nedlagte daginstitution 'Langekær' med plads til 20 boliger. I Slagslunde, hvor der skal være 13 boliger i den nedlagte børnehave 'Bavnehøj'. Og Stenløse ved Skolevej 10 med mulighed for op til 40 boliger.

Nødvendige løsninger i en akut situation

Tid og sted for de lokale informationsmøder vil blive meldt ud til grundejerforeninger, naboer og andre berørte borgere i breve, via annoncer i Lokalavisen Egedal og via kommunens hjemmeside egedalkommune.dk. 

- Det er ikke optimalt og selvfølgelig heller ikke uden udfordringer, at placere flygtningeboliger i vores boligområder, men vi står i en akut situation, hvor der ikke er andre gode løsninger på hånden. Jeg håber, at borgerne har forståelse for situationen og vil tage godt imod de nye mennesker, der skal til at skabe sig en ny midlertidig tilværelse i Egedal - sammen med os andre, siger Willy Eliasen.

Naboorienteringer med mulighed for bemærkninger

Informationsmøderne i august og september bliver fulgt op af mere formelle naboorienteringer, hvor borgerne får mulighed for at komme med bemærkninger, før etableringen af flygtningeboligerne går i gang.