Skip to content back to nav
 
 

”Det Gode Hverdagsliv” støtter din udvikling

Ønsket om at være i stand til at klare sig selv længst muligt i eget hjem, er stærkt stigende blandt Egedals borgere. Derfor lancerer vi nu ”Det Gode Hverdagsliv”

Nyhed skrevet af Julie Aebischer Nørgaard|26-03-2015

Nogle ville måske spørge: Er det okay at min 92 årige mor selv skal tage bad og gøre rent når hun er gammel og svag?

- Ja, hun skal gøre det i hverdagen hun kan, hvis hun fortsat har ressourcerne til det. Her i Egedal er det sådan vi arbejder. Personalet støtter borgerne i at bruge og bevarer de ressourcer de har. Erfaringer viser at livskvaliteten stiger i takt med at man er mere og mere selvstændig i hverdagen, siger formand for Social- og Sundheds-udvalget, Vicky Holst Rasmussen.  - Tænk hvis din mor kom ud på den anden side ligesom Richard fra Smørum:

- Jeg er kommet i gang igen. Fået kræfterne tilbage. I starten fik jeg maden bragt ind i stuen. Nu går jeg sammen med personalet ud i køkkenet og smører mad. Så får jeg samtidig et kig i køleskabet og ser om der mangler noget, fortæller Richard.

- Alle borgere som får hjælp i hverdagen, vil opleve hvordan Egedal-personalet opmuntrer til at man gør hvad man selv kan i det omfang det er muligt. Det gælder om at holde sig selv i gang, siger Vicky Holst Rasmussen.

Borgerne vil selv

Og det vil Egedal Kommune gerne støtte. Det er helt på linje med byrådets vision om et tættere samarbejde med borgerne om at skabe et bedre og sundere Egedal.

Sammenholdt med den økonomiske udfordring det vil give at antallet af de ældste borgere over de kommende år vil stige kraftigt her i Egedal, førte dette til et ønske om, at sætte ekstra fokus på "hjælp til selvhjælp".

Uafhængighed er livskvalitet

Rehabiliterings-projektet har den enkelte borgers behov og ønsker i fokus, for at støtte borgerne maksimalt i at klare sig selv længst og bedst muligt.

Målet med "Det Gode Hverdagsliv" er at alle fordelene ved selvhjælpen sikrer de nødvendige ressourcer er til rådighed til dem der virkelig har behov. Flere og flere af de ældste, der på grund af demens eller massiv svækkelse ikke kan klare sig selv længere, vil kunne få den nødvendige hjælp.

- "Det Gode Hverdagsliv" klæder os på til fremtiden, slutter Vicky Holst Rasmussen.