Skip to content back to nav
 
 

137 millioner i overskud på den daglige drift

Økonomi

De sidste års stærke fokus på økonomien i Egedal Kommune medfører, at årsregnskabet for 2014 viser et overskud på den løbende drift på 137 millioner kroner. Det er 11,9 millioner kroner mere end budgettet

Nyhed skrevet af Frederik Roed|25-03-2015

En stram økonomistyring og et solidt overskud på den løbende drift er vigtigt, fordi det giver rum til fremtidige investeringer i udvikling og anlæg. Samtidig sikrer det, at kommunens kassebeholdning er velkonsolideret til at imødekomme økonomiske udsving.

- Jeg er meget tilfreds med det samlede økonomiske resultat for 2014. Det viser, at vi har orden i vores økonomi og kan skabe et vist økonomisk råderum. Det er vigtigt, når vi som politikere skal sikre, at der løbende sker en omprioritering af pengene til de områder, der er udsat for et stort udgiftspres - for eksempel stiger antallet af ældre over 85 år betydeligt i de kommende år, siger borgmester Willy Eliasen.

Tungt anlægsbudget

Årsregnskabet for 2014, der blev godkendt af Byrådet onsdag aften, viser et overskud på den løbende drift på 137 millioner kroner. Det er 11,9 millioner kroner mere end budgettet.
Det samlede regnskab viser et underskud i årets resultat (både drifts- og anlægsudgifter) på 139 millioner kroner som primært skyldes et planlagt underskud på anlægsområdet. Anlægsudgifterne i 2014 udgør 274 millioner kroner og har i de senere år været højere på grund af byggeriet af det nye rådhus, sundhedscenter og døgnpladser. Nu er dette byggeri færdigt og anlægsudgifterne vil de næste år falde til et mere normalt niveau.

- Det er helt efter planen, at vores positive investeringer i det nye rådhus og sundhedscenter giver et underskud i årets resultat. Alt andet ville næsten være mærkeligt. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at vi har finansieret rådhusbyggeriet af vores egne opsparede midler. Dermed påvirker det ikke vores service til borgerne, der faktisk ligger på et niveau, hvor vi leverer så meget service til borgerne, som vi kan ifølge servicerammeaftalen med regeringen, siger Willy Eliasen.

Parat til fremtiden

Borgmesteren forventer, at Egedal Kommune igen vil have et overskud på årets resultat i 2016, når 2015-regnskabet er gjort op. 

Egedal Byråd arbejder fortsat på at gøre Egedal Kommunes økonomi robust til de fremtidige udfordringer. Det sker eksempelvis gennem projektet 'Parat til fremtiden', hvor der er fokus på brugertilfredshed, mere effektivitet og et økonomisk råderum på 125 millioner kroner i 2018 til forudsigelige udfordringer og politiske prioriteringer.

Igen i år vil det være muligt at læse regnskabet i en særlig borgervenlig digital version på egedalkommune.dk.