Skip to content back to nav
 
 

Miljøstyrelsens brev om olietanke

olietank.JPG

Miljøstyrelsen har udsendt brev om, at du - som ejer af en olietank - skal sløjfe din tank, når den overskrider sløjfningsterminen.

Nyhed skrevet af Jordgruppen, Center for Teknik og Miljø|24-03-2015

Miljøstyrelsen har i slutningen af marts 2015 udsendt breve til alle grundejere, der har en aktiv olietank, der er produceret før 1973. Oplysningerne om disse tanke er baseret på registreringen i BBR (Bygning- og Boligregisteret). 

Miljøstyrelsens brev er tænkt som en oplysning til dig som tankejer om, at ejendommens tank kan være forældet, og muligvis skal udskiftes. 

For at fastslå om din tank skal udskiftes, skal du kende din tanks fabrikationsår og sløjfningstermin. Skal din tank udskiftes, skal du huske at anmelde opstilling/nedgravning af din nye tank til kommunen, og du skal også huske at afmelde din gamle tank.

Fabrikationsår og sløjfningstermin

Din olietanks sløjfningstermin afhænger af din tanktype og fabrikationsåret for din tank. Disse oplysninger fremgår af din tankattest, som du fik udleveret sammen med din tank.

Er din tankattest bortkommet, er det muligt, at du kan finde en kopi af tankattesten i kommunens byggesagsarkiv. Du kan få adgang til byggesagsarkivet elektronisk via selvbetjeningsløsningen i højre side.

Er du i tvivl om din tank skal sløjfes, kan du kontakte din oliefyrsmontør.

Du har fået brev, men du har ingen aktiv tank

Miljøstyrelsen har sendt breve ud til tankejere på baggrund af registreringer i Bygning- og Boligregisteret (BBR). Har du modtaget et brev - selvom du ikke har en aktiv tank, skyldes dette, at der er registreret forkerte oplysninger om din bolig i BBR.  I dette tilfælde skal du rette henvendelse kommunen med henblik på at få fejlen rettet.

Skyldes fejlen, at du/en tidlgere grundejer har glemt at afmelde tanken, kan fejlen rettes ved at afmelde tanken. Dette gør du ved at udfylde og indsende dette afmeldeskema til kommunen.