Skip to content back to nav
 
 

Egedal siger nej til råstofudgravninger

Råstofudgravning

Egedal Kommune siger ’nej tak’ til Region Hovedstadens forslag til nye råstofudgravninger efter sand og grus i tre store områder tæt på landsbyerne Søsum og Ledøje. Kommunen vil dog godt anerkende et behov for mindre udgravninger, der hvor motorvejen til Frederikssund skal fœrdiggøres

Nyhed skrevet af Frederik Roed|19-08-2016

Egedal Kommune siger 'nej tak' til Region Hovedstadens forslag til ny råstofplan, der lægger op til at grave efter sand og grus i tre nye store områder tæt på landsbyerne Søsum, Hove og Ledøje. Kommunen vil dog godt anerkende et behov for mindre udgravninger ved Ledøje.

Egedal Kommune har nu sendt sit høringssvar til Region Hovedstadens miljøvurderinger af i alt tre potentielle områder til udvinding af sand og grus ved landsbyerne Søsum, Hove og Ledøje. Og svaret er 'nej tak' til flere råstofudgravninger.

Udgravninger gør skade på naturen

'Egedal Kommune ønsker ikke flere områder udlagt til råstofgravning, da udgravningerne vil gøre stor skade på særligt værdifulde og kulturhistoriske landskaber. Naturen og landskabet er stort set over hele kommunen omfattet af beskyttelsesinteresser, der rummer stor oplevelseværdi for hovedstadens borgere', står der i høringssvaret.

- Udgravningerne vil genere naboerne under gravearbejdet, lastbilerne til og fra udgravningerne vil være en belastning på de små veje, og landskaberne vil til sidst blive efterladt med store huller. Omkring Ledøje landsby vil det eksempelvis betyde, at unikke kulturhistoriske landsskabsspor vil forsvinde, siger borgmester Willy Eliasen.

Mulighed for mindre udgravning ved motorvej

Egedal Kommune anerkender dog i høringssvaret, at Region Hovedstaden har behov for at finde nye råstoffer, og at Egedal kan blive nødt til at bidrage. I det scenarie foreslår kommunen alternative - og væsentlig mindre - udgravninger ved Ledøje, der ligger nord for motorvejen og længere væk fra landsbyen end foreslået. 

'Det er kommunens ønske, at det alene er disse alternative afgrænsninger, der inddrages i forbindelse med miljøvurderingen'.

Egedal Kommune påpeger dog, at råstofudvindingsområdet nord for Ledøje går ind i et vandbeskyttelsesområde med risiko for forurening af grundvandet.

I slutningen af 2016 forventes Region Hovedstadens forslag til råstofplan - inkl. miljøvurderinger - at blive offentliggjort med efterfølgende høringsperiode.

Først på dette tidspunkt står det klart, om de tre foreslåede råstofområder i Egedal stadig indgår i planforslaget.

Læs hele høringssvaret til Region Hovedstadens forslag til råstofplan her på siden.