Skip to content back to nav
 
 

Sundhedsplejersker styrker integrationen

Nu kan alle flygtningefamilier i Egedal få ekstra besøg af en sundhedsplejerske. Sundhedstjenesten får en helt central rolle som brobygger for familierne med små børn, så de kan få en bedre start på deres nye liv i Danmark.

Nyhed skrevet af Julie Aebischer Nørgaard|20-02-2017

Egedal er sammen med 14 andre kommuner med i projektet "Sundhedsplejersker styrker integration". Et landsdækkende projekt som skal skabe bedre integration, sundhed og trivsel for flygtningefamilier i Danmark - med sundhedsplejersker som omdrejningspunkt.

Projektet finansieres med 20,8 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden, og løber fra denne februar frem til december 2019.

En bedre start på livet

Gennem de første 8 måneder fra barnet er født, får familierne i dag fem "standard-besøg". Sundhedsplejerskerne får nu med de flere "ekstra-besøg" en helt central rolle som brobyggere og koordinatorer i forhold til at understøtte flygtningefamilier med små børn til en bedre og mere bæredygtig start på deres nye liv i Egedal.

Vi skaber værdi for dét, der betyder allermest for mennesker, uanset kulturel og national baggrund
- nemlig deres børn
Nina Kristensen Rasch

- Gennem tidlig og systematisk indsats overfor børn af flygtningefamilier viser vi, hvordan vores kultur både favner sundhed, læring og integration, forklarer Nina Kristensen Rasch, Leder af Sundhedstjenesten. 

Lighed i sundhed 

'Lighed i sundhed' er et tema i kommunens sundhedspolitik. Byrådet i Egedal ønsker at sætte et særligt fokus på, hvordan vi øger lighed i sundhed for alle borgere - også de nye.

Når man kommer fra en helt anden kultur, kan det være svært at finde rundt i det danske sundhedsvæsen. Så kan et besøg af en sundhedsplejerske være nøglen til at komme godt ud af den offentlige jungle.

Sundhedsplejerskerne i dette projekt er med til at identificere de forskellige barrierer, som denne gruppe møder eller har med sig i forhold til børnenes sundhed. En særlig udfordring er, at mange flygtningefamilier holder deres børn hjemme op til børnehavealderen, fordi de kommer fra lande uden tradition for børn i daginstitutioner. Her kan en sundhedsplejerske netop virke som brobygger til blandt andet vuggestuer, børnehaver og skoler.

Sund Egedal 

'Sund Egedal' er vores ambition om at styrke sundheden i Egedal. Derfor arbejder vi målrettet på at gøre det lettere at leve sundt.

Sundhed er et fælles ansvar, hvor alle har en rolle at spille. Egedal Kommune kan skabe de gode rammer - men det er op til den enkelte at bruge dem. #Hvad gør du?