Skip to content back to nav
 
 

Vandråd oprettet

vand

Sekretariatskommunerne har nu i samarbejde med kommunerne i oplandet oprettet "Vandrådet for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord" samt 2.3 Øresund i forbindelse med vandområdeplanerne.

Nyhed skrevet af Danny Morck|08-05-2017

Vandrådet for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund i forbindelse med vandområdeplanerne, for perioden 2015-2021, er nu oprettet.

Egedal Kommune har del i begge hovedvandoplande.

Vandrådet rådgiver kommunerne om opgaver med vandløb, der skal udføres, og inddrages bl.a. ved ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne.

Vandrådene administreres af sekretariatskommunerne Lejre og Gribskov Kommune.

Vandrådets sammensætning for Hovedopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

 • Danmarks Naturfredningsforening v/ Gudmund Nielsen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Rune Hylby
 • Dansk Amatørfiskerforening v/ Jesper Simonsen
 • Dansk Ornitologisk Forening v/ Pelle Andersen- Harild
 • Friluftsrådet v/ Gunnar Brüsch
 • Tuse Å's Ørredsammenslutning v/ Lars Juul Hansen
 • Egedal Sportsfiskerforening v/ Tore Svendsen
 • Odsherred Sportsfiskerforening v/ Jan Aggerholm
 • Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening v/ Kaj Larsen
 • Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord v/ Kim Jørgensen
 • Danske Vandløb v/ Henrik Madsen
 • Landbrug & Fødevarer v/ Per Thomasen
 • Gefion v/ Niels Erik Pedersen
 • Nordsjællands Landboforening v/ Andreas Höll
 • Landøkonomisk Selskab v/ Johan Scheel
 • Havelse Ålaug v/ Mogens Andersen
 • Holbæk Ålav v/ Ole Olsen
 • Vandløbslaug for Værebro Å v/ Søren Traberg Vestergaard
 • Gribskov Vandløbslaug v/ Anette Slesvig
 • Vandløbslav for Roskilde Kommune v/ Niels Bundgaard 

Vandrådets sammensætning for Hovedvandopland 2.3 Øresund

 • NOLA (Nordsjællands Landboforening) v/ Søren Hansen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Henning Hjuler
 • Gribskov Vandløbslaug v/ Michael Andreasen
 • Fredensborg Vandløbslaug v/ Mogens Kjær Petersen
 • Esrum Ålaug v/ Søren Lænkholm
 • Bæredygtigt Landbrug v/ Lasse Olsen
 • Foreningen Naturparkens Venner v/ Dan Rosbjerg
 • Dansk Ornitologisk Forening v/ Thomas Vikstrøm
 • Danske Vandløb v/ Kasper Hansen
 • Friluftsrådet v/ Poul Erik Pedersen
 • Dansk Skovforening v/
 • Dansk Kano og Kajak Forbund v/ Vibeke Preisler
 • Landbrug & Fødevarer v/ Carl Frederik Bruun
 • Danmarks Naturfredningsforening v/ Stig Rostgaard 

Hvad er Vandrådets opgave?

Ifølge udkast til bekendtgørelse om vandråd kan Vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres.

Landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, kan anmode kommunen om at oprette et vandråd og hver indstille ét medlem og én suppleant til vandrådet. Vandrådet består af højst 20 medlemmer.

Kommunerne skal inddrage Vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.

Hvem varetager vandrådets opgaver?

Lejre Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Vandrådet, med bistand fra Holbæk Kommune.

 

Læs også ...