Skip to content back to nav
 
 

Tunneldalsstierne
indvies 15. november

Naturfoto - blomst fra naturområde

Indvielsen sker kl. 11.00 på Lundehøjvej, 3660 Stenløse. Alle er velkomne.

Nyhed skrevet af Sund Egedal|10-11-2017

Mellem Slagslunde og Ganløse ligger et helt unikt landskab af langstrakte bakker og tunneldale skabt af isens kræfter under istiden. Området består af flere naturområder med hver sin karakteristiske naturtype: overdrev, enge, moser og søer, og nu åbner Egedal Kommune området op med et stort sammenhængende stisystem. I alt 6 nyanlagte stistykker á 3,7 km, binder nu det eksisterende stinet sammen på kryds og tværs.

- Vi ønsker netop at styrke tilgængeligheden til de mange dejlige naturområder vi har i Egedal ved løbende at udvide vores stisystemer. Helt overordnet ønsker vi jo at sætte fokus på de mange oplevelser og bevægelsesmuligheder i kommunen, for i sidste ende at få endnu flere til at være mere aktive i hverdagen og opleve deres lokalområde helt tæt på, udtaler Formand for Teknik og Miljøudvalget Peter Hansen (F), som også står for den officielle indvielse af det nye stisystem.

Indvielsen

  • Udvalgsformand Peter Hansen (F) fra Teknik- og Miljøudvalget, indvier den nye Tunneldalssti med en kort tale kl. 11
  • Teknik- og Miljøudvalget byder alle velkomne til te, kaffe og småkager
  • Vi går sammen en lille tur på stien - Fornuftigt fodtøj anbefales
  • Parkering kan være problematisk

Kort til print over Tunneldalsstierne


Mangfoldige oplevelser på din vej

Tunneldalsstierne byder på et stort udvalg af forskellige oplevelser og de mange lysåbne områder med sjældne planter og trillende lærkesang, ligger nu tilgængelige for både cyklister og alle med lyst til at gå gennem naturen til fods.

Kombinationen af skov, krat, lysåben natur og vandområder giver gode ynglemuligheder for mange arter af fugle. På overdrevet har du eksempelvis mulighed for at se og høre sanglærken. Sanglærken er en forårsbebuder med dens karakteristiske sangflugt, hvor lærken står stille i luften på svirrende vinger med udbredt hale og har en smuk og trillende sang.

Læs mere om Tunneldalen her:

Egedal Kommunes hjemmeside - Tunneldal

Egedal Leksikon

Istidslandskab